Ресурси

European Values: Surveys and Research

 1. Українське суспільство та європейські цінності: звіт за результатами соціологічного дослідження / Інститут Горшеніна у співпраці з фондом Фрідріха Еберта в Україні та Беларусі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13570.pdf
 2. European Values Study. – Режим доступу: https://europeanvaluesstudy.eu/
 3. Третє всеукраїнське муніціпальне опитування про ставлення до місцевого самоврядування та муніціпальних послуг / Соціологічна група “Рейтинг”. – Режим доступу: http://ratinggroup.ua/research/regions/tretiy_vseukrainskiy_municipalnyy_opros.html
 4. World Values Survey: Ukraine. – Режим доступу: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
 5. European Social Survey. – Режим доступу: https://www.europeansocialsurvey.org
 6. Штрихи к портрету современной украинки /R&B Group. – Режим доступу: http://rb.com.ua/blog/shtrihi-k-portretu-sovremennoj-ukrainki/
 7. Жизненные ориентиры украинцев: сравнение мнений мужчин и женщин / R&B Group. – Режим доступу: http://rb.com.ua/blog/zhiznennye-orientiry-ukraincev-sravnenie-mnenij-muzhchin-i-zhenshhin/
 8. Евроинтеграция Украины: человеческое измерение / R&B Group. – Режим доступу: http://rb.com.ua/blog/evrointegracija-ukrainy-chelovecheskoe-izmerenie/
 9. Факторы успешности в современной Украине / R&B Group. – Режим доступу: http://rb.com.ua/blog/faktory-uspeshnosti-v-sovremennoj-ukraine/
 10. Личная жизнь украинцев / R&B Group. – Режим доступу: http://rb.com.ua/blog/lichnaja-zhizn-ukraincev/
 11. Отношение жителей Украины к богатству / R&B Group. – Режим доступу: http://rb.com.ua/blog/otnoshenie-zhitelej-ukrainy-k-bogatstvu/
 12. Счастье украинцев / R&B Group. – Режим доступу: http://rb.com.ua/blog/schaste-ukraincev/
 13. Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін 2016 – 2018 / Резюме дослідження; [С. Колишко, М. Паращевін, В. Яворський]; під заг. ред. Т. Печончик. – Київ, 2018. – 96 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/15q-KE9o5Q4z7YJSnj0eHF3G8pOfBJpfK/view

Software

To visualize your stories and ideas, to create step-by-step illustrations, to highlight the most important plot spots

To create interactive, dynamic and thrilling presentations

 • Word Clouds Generator: https://www.wordclouds.com/

To find out and visualize the most important words and concepts in the texts

 • Hey Space: https://hey.space/

To manage your group projects


External Study Sources

Module 3.

Critical Sources

 1. Енциклопедія літературних напрямів і течій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/encycl/techii/printout.php?number=1
 2. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХVII-XVIII ст. / Г. Й. Давиденко. – К.: ЦУЛ, 2007. – 296 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/238-storya-zarubjno-lteraturi-XVII-XVIII-stolttya-davidenko-gy.html.
 3. Розман І. І. Зарубіжна література XVII-XX ст.: навчальний посібник / І.І. Розман, Н.В. Рокосовик. – К: «Талком», 2018. − 366 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1606.
 4. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XIX – початку XX століття: навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка — [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2007 — 400 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/253-storya-zarubjno-lteraturi-XIX-XX-st-davidenko-g-y.html.
 5. Класицизм як мистецтво героїчної громадянськості // Закович М. М. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / М. М. Закович. – Київ: Знання, 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ebk.net.ua/Book/cultural_science/zakovich_kulturologiya/part2/226.htm
 6. Рибальченко В. «Хто йде вперед, той завше блудить: до концепції людини у трагедії Гете «Фауст» / В. Рибальченко // Наукові записки КДПУ: Філологічні науки. – 2015. – Випуск 142. – С. 93-97. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1580.

Module 4.

Works of Fiction

 1. Гаскелл Е. Південь та Північ. – Режим доступу: http://librebook.me/north_and_south
 2. Стівенсон Р.Л. Химерна пригода з доктором Джекілом та містером Хайдом. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=240
 3. Ібсен Г. Ляльковий дім. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=85
 4. Єлінек Е. Що сталося після того, як Нора полишила чоловіка, або Стовпи суспільства. – Режим доступу: https://www.rulit.me/books/chto-sluchilos-posle-togo-kak-nora-ostavila-muzha-ili-stolpy-obshchestva-download-free-287409.html

Screen Versions

 1. Север и Юг / BBC, 2004
 2. Доктор Джекилл и мистер Хайд / Paramount Pictures, 1931
 3. Кукольный дом / Elkins Productions, 1973

Critical Sources

 1. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії: проблема людини та її меж. – К.: КНТ, 2016. – 394 с. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Khamitov_Nazip/Istoriia_filosofii_problema_liudyny_ta_ii_mezh_Vstup_do_filosofskoi_antropolohii_iak_metaantropolohi/
 2. Костюк В.С. Промислова революція у найбільш розвинутих країнах західної Європи та США // Костюк В.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 520 с. – Режим доступу: http://dl.khadi.kharkov.ua/pluginfile.php/35404/mod_resource/content/0/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA.pdf
 3. Бєсов Л.М. Історія науки і техніки. – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – 383 с. – Режим доступу: https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Articles/int/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B.%D0%9C.%20-%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20(2005).pdf
 4. Історія світової культури: Навч. посіб. / Керівник авт. колективу Л.Т. Левчук. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 400 с. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Levchuk_Larysa/Istoria_svitovoi_kultury/
 5. Гендер для медій: Підручник з гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / Під ред. М.Маєрчик. – К.: Критика, 2017. – 224 с. – Режим доступу: https://ua.boell.org/uk/2016/12/26/gender-dlya-mediy-2017
 6. Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: Навч. посіб. – К.: Знання, 2011. – 255 с. – Режим доступу: https://westudents.com.ua/knigi/389-storya-zahdnih-poltichnih-vchen-romanyuk-as.html
 7. Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера // Дарвин Ч. Сочинения. – Т.9. – С.166-242. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – Режим доступа: http://www.bim-bad.ru/docs/darwin_memoirs.pdf

Module 5.

Works of Fiction

 1. Камю А. Чума. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=108
 2. Лоуренс Д.Г. Коханець леді Чаттерлей. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Lawrence_David_Herbert/Kokhanets_Ledi_Chaterlei/
 3. Ачага Б. Син акордеоніста. – Режим доступу: https://www.litmir.me/br/?b=250677

Screen Versions

 1. Коханець леді Чаттерлей /BBC, 2015

Critical Sources

 1. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки. – К.: Либідь, 2004. – 624 с. – Режим доступу:  http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-163.html
 2. Громадянська освіта: Особистість та її ідентичність / П. Вербицька, О. Волошенюк, Г. Горленко та ін. ; за ред. П. Кендзьора. — Львів : ВД «Панорама», 2018. — 44 с. – Режим доступу: https://www.novadoba.org.ua/sites/default/files/files/3d_demo.pdf
 3. Штрассер Т. Волна. – М.: Самокат, 2015. – 192 с. – Режим доступу: https://www.rulit.me/books/volna-read-304838-1.html
 4. Павленко В. М. Психологія толерантності особистості (на матеріалі дослідження студентів): монографія / В. М. Павленко, М. М. Мельничук; авт. післямови проф. В. Ф. Моргун. – Полтава: ФОП Мирон І. А., 2014. – 244 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6564/1/Melnichuk.pdf
 5. Бхабха Х. Местонахождение культуры // Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского пограничья. – 2005. – №3 – 4. – Режим доступу: http://intelros.ru/pdf/siniy_divan/2005_06/5.pdf
 6. Адорно Т. После Освенцима / Адорно Т. В. Негативная диалектика. – М.: Научный мир, 2003. – с. 322-333. – Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/o/After_Osvencim.html

Європейські цінності в Україні та світі: опитування й дослідження

 1. Українське суспільство та європейські цінності: звіт за результатами соціологічного дослідження / Інститут Горшеніна у співпраці з фондом Фрідріха Еберта в Україні та Беларусі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13570.pdf
 2. European Values Study. – Режим доступу: https://europeanvaluesstudy.eu/
 3. Третє всеукраїнське муніціпальне опитування про ставлення до місцевого самоврядування та муніціпальних послуг / Соціологічна група “Рейтинг”. – Режим доступу: http://ratinggroup.ua/research/regions/tretiy_vseukrainskiy_municipalnyy_opros.html
 4. World Values Survey: Ukraine. – Режим доступу: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
 5. European Social Survey. – Режим доступу: https://www.europeansocialsurvey.org
 6. Штрихи к портрету современной украинки /R&B Group. – Режим доступу: http://rb.com.ua/blog/shtrihi-k-portretu-sovremennoj-ukrainki/
 7. Жизненные ориентиры украинцев: сравнение мнений мужчин и женщин / R&B Group. – Режим доступу: http://rb.com.ua/blog/zhiznennye-orientiry-ukraincev-sravnenie-mnenij-muzhchin-i-zhenshhin/
 8. Евроинтеграция Украины: человеческое измерение / R&B Group. – Режим доступу: http://rb.com.ua/blog/evrointegracija-ukrainy-chelovecheskoe-izmerenie/
 9. Факторы успешности в современной Украине / R&B Group. – Режим доступу: http://rb.com.ua/blog/faktory-uspeshnosti-v-sovremennoj-ukraine/
 10. Личная жизнь украинцев / R&B Group. – Режим доступу: http://rb.com.ua/blog/lichnaja-zhizn-ukraincev/
 11. Отношение жителей Украины к богатству / R&B Group. – Режим доступу: http://rb.com.ua/blog/otnoshenie-zhitelej-ukrainy-k-bogatstvu/
 12. Счастье украинцев / R&B Group. – Режим доступу: http://rb.com.ua/blog/schaste-ukraincev/
 13. Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін 2016 – 2018 / Резюме дослідження; [С. Колишко, М. Паращевін, В. Яворський]; під заг. ред. Т. Печончик. – Київ, 2018. – 96 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/15q-KE9o5Q4z7YJSnj0eHF3G8pOfBJpfK/view

Корисний софт

Для візуалізації історій та ідей, для створення покрокових ілюстрацій до сюжетів або ілюстрування ключових моментів тексту

Для створення цікавих, захопливих анімованих презентацій

 • Word Clouds Generator: https://www.wordclouds.com/

Для визначення й візуалізації найбільш впливових понять у тексті

 • Hey Space: https://hey.space/

Для управління груповими проектами


Матеріали до модулів

Модуль 3.

Критичні джерела

 1. Енциклопедія літературних напрямів і течій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/encycl/techii/printout.php?number=1
 2. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХVII-XVIII ст. / Г. Й. Давиденко. – К.: ЦУЛ, 2007. – 296 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/238-storya-zarubjno-lteraturi-XVII-XVIII-stolttya-davidenko-gy.html.
 3. Розман І. І. Зарубіжна література XVII-XX ст.: навчальний посібник / І.І. Розман, Н.В. Рокосовик. – К: «Талком», 2018. − 366 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1606.
 4. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XIX – початку XX століття: навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка — [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2007 — 400 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/253-storya-zarubjno-lteraturi-XIX-XX-st-davidenko-g-y.html.
 5. Класицизм як мистецтво героїчної громадянськості // Закович М. М. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / М. М. Закович. – Київ: Знання, 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ebk.net.ua/Book/cultural_science/zakovich_kulturologiya/part2/226.htm
 6. Рибальченко В. «Хто йде вперед, той завше блудить: до концепції людини у трагедії Гете «Фауст» / В. Рибальченко // Наукові записки КДПУ: Філологічні науки. – 2015. – Випуск 142. – С. 93-97. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1580.

Модуль 4.

Художні тексти

 1. Гаскелл Е. Південь та Північ. – Режим доступу: http://librebook.me/north_and_south
 2. Стівенсон Р.Л. Химерна пригода з доктором Джекілом та містером Хайдом. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=240
 3. Ібсен Г. Ляльковий дім. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=85
 4. Єлінек Е. Що сталося після того, як Нора полишила чоловіка, або Стовпи суспільства. – Режим доступу: https://www.rulit.me/books/chto-sluchilos-posle-togo-kak-nora-ostavila-muzha-ili-stolpy-obshchestva-download-free-287409.html

Екранізації творів

 1. Север и Юг / BBC, 2004
 2. Доктор Джекилл и мистер Хайд / Paramount Pictures, 1931
 3. Кукольный дом / Elkins Productions, 1973

Критичні джерела

 1. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії: проблема людини та її меж. – К.: КНТ, 2016. – 394 с. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Khamitov_Nazip/Istoriia_filosofii_problema_liudyny_ta_ii_mezh_Vstup_do_filosofskoi_antropolohii_iak_metaantropolohi/
 2. Костюк В.С. Промислова революція у найбільш розвинутих країнах західної Європи та США // Костюк В.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 520 с. – Режим доступу: http://dl.khadi.kharkov.ua/pluginfile.php/35404/mod_resource/content/0/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA.pdf
 3. Бєсов Л.М. Історія науки і техніки. – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – 383 с. – Режим доступу: https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Articles/int/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B.%D0%9C.%20-%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20(2005).pdf
 4. Історія світової культури: Навч. посіб. / Керівник авт. колективу Л.Т. Левчук. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 400 с. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Levchuk_Larysa/Istoria_svitovoi_kultury/
 5. Гендер для медій: Підручник з гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / Під ред. М.Маєрчик. – К.: Критика, 2017. – 224 с. – Режим доступу: https://ua.boell.org/uk/2016/12/26/gender-dlya-mediy-2017
 6. Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: Навч. посіб. – К.: Знання, 2011. – 255 с. – Режим доступу: https://westudents.com.ua/knigi/389-storya-zahdnih-poltichnih-vchen-romanyuk-as.html
 7. Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера // Дарвин Ч. Сочинения. – Т.9. – С.166-242. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – Режим доступа: http://www.bim-bad.ru/docs/darwin_memoirs.pdf

Модуль 5.

Художні тексти

 1. Камю А. Чума. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=108
 2. Лоуренс Д.Г. Коханець леді Чаттерлей. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Lawrence_David_Herbert/Kokhanets_Ledi_Chaterlei/
 3. Ачага Б. Син акордеоніста. – Режим доступу: https://www.litmir.me/br/?b=250677

Екранізації творів

 1. Коханець леді Чаттерлей /BBC, 2015

Критичні джерела

 1. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки. – К.: Либідь, 2004. – 624 с. – Режим доступу:  http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-163.html
 2. Громадянська освіта: Особистість та її ідентичність / П. Вербицька, О. Волошенюк, Г. Горленко та ін. ; за ред. П. Кендзьора. — Львів : ВД «Панорама», 2018. — 44 с. – Режим доступу: https://www.novadoba.org.ua/sites/default/files/files/3d_demo.pdf
 3. Штрассер Т. Волна. – М.: Самокат, 2015. – 192 с. – Режим доступу: https://www.rulit.me/books/volna-read-304838-1.html
 4. Павленко В. М. Психологія толерантності особистості (на матеріалі дослідження студентів): монографія / В. М. Павленко, М. М. Мельничук; авт. післямови проф. В. Ф. Моргун. – Полтава: ФОП Мирон І. А., 2014. – 244 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6564/1/Melnichuk.pdf
 5. Бхабха Х. Местонахождение культуры // Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского пограничья. – 2005. – №3 – 4. – Режим доступу: http://intelros.ru/pdf/siniy_divan/2005_06/5.pdf
 6. Адорно Т. После Освенцима / Адорно Т. В. Негативная диалектика. – М.: Научный мир, 2003. – с. 322-333. – Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/o/After_Osvencim.html