Міжнародна конференція «Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції»

Разом з нашими давніми партнерами – модулем Жана Моне “Впровадження в Україні цінностей Європейського Союзу” та Українською асоціацією викладачів і дослідників європейської інтеграції – EUVOLIA виступає співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції “Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції”, яка відбудеться 29-30 травня 2020 року у Сумському державному університеті.

Метою конференції є обговорення ціннісно-орієнтованих підходів в освіті у контексті
євроінтеграційних процесів. Долучитися до конференції запрошуємо всіх, кого зацікавить
проблематика освіти, євроінтеграції та сталого розвитку. Особливо вітається участь викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти, вчителів шкіл, виконавців проєктів програми Erasmus+, а також здобувачів освіти, які бажають поділитися власними думками про освітній процес і шляхи його вдосконалення.
В рамках конференції планується проведення воркшопу «Інноваційні методики розвитку компетентностей та ціннісних орієнтацій здобувачів середньої і вищої освіти», а також робота таких панелей:
Панель 1. Аксіологічний вимір Європейського освітнього простору.
Панель 2. Роль освіти у формуванні ціннісних основ солідаризації розділених суспільств.
Панель 3. Цінності ЄС: історичний, правовий, політичний та педагогічний контексти.
Панель 4. Порядок денний сталого розвитку на період до 2030 року: впровадження цілей
сталого розвитку в освітній процес в Україні та світі.
Офіційні мови конференції: українська, англійська.
Форма проведення конференції: заочна, дистанційна (за допомогою засобів онлайнзв’язку)

Завантажити інформаційний лист