Команда проекту

Станіслав Черкасов Кандидат історичних наук, доцент Модуль: «Європейські цінності як аксіологічний конструкт»

Наукові інтереси:  проблеми східноєвропейської геополітики, конструктивістської теорії ідентичності, історичної полоністики


Kатерина Василина  Кандидат філологічних наук, доцент 

Mодуль: «Західноєвропейський Ренесанс: витоки сучасного антропоцентричного світогляду»

Наукові інтереси: доба Відродження, шахрайська проза XVI-XVIII cт., компаративістика,  інтермедіальні студії


Oлександра Ніколова Доктор філологічних наук, професор

Mодуль: “Аксіологічні конструкти Просвітництва та Романтизму: антагонізм суспільного й індивідуального”

Наукові інтереси: компаративістика, теорія літератури, історія російської, української, зарубіжної літератури XVII – XIX століть


Oлена Тупахіна доктор філологічних наук, доцент

Модулі: “Цінності індустріальної доби”, “ХХ століття: переоцінка цінностей”

Наукові iнтереси:  вікторіанська доба, нео-вікторіанська література, постмодернізм, філософія історії