Про курс EUVOLIA

 • Стислу презентацію курсу можна завантажити тут
 • Записатися на найближчий курс EUVOLIA можна у системі Moodle

Чому варто обрати курс “Європейські цінності у художніх текстах” вже зараз?

 • Модуль: “Європейські цінності як аксіологічний конструкт”
 • Викладач: Станіслав Черкасов, кандидат  історичних наук, доцент

Три найцікавіші аспекти модулю:

 • ґенеза європейської моделі цивілізаційних цінностей
 • протистояння Східних та Західних ціннісних систем
 • європейські цінності у відображенні античних та середньовічних художніх текстів

Три причини обрати наш курс:

 • можливість дізнатися про ціннісні системи, які складають фундаментальні основи сучасної європейської культури та картини світу
 • мультидисциплінарний характер курсу дозволить використовувати одержані знання у різних сферах майбутньої професійної діяльності
 • опанування навичок критичної деконструкції ціннісних концептів значно підвищить вашу здатність протидіяти сучасним манипулятивним соціальним технологіям

 • Модуль: «Західноєвропейський Ренесанс: витоки сучасного антропоцентричного світогляду»
 • Викладач: Катерина Василина, кандидат філологічних наук, доцент

Три найцікавіші аспекти модулю:

 • становлення та розвиток ренесансного світогляду
 • принципи демократії, свободи та щастя людини у розумінні ренесансних утопістів
 • свобода волі та тиранія у трагедіях Шекспіра

Три причини обрати наш курс:

 • можливість розширити кругозір та вдосконалити комунікативні навички
 • шанс переглянути власні ціннісні орієнтири та стати більш успішним у сучасному мультикультурному та плюралістичному світі
 • справжня насолода від розкриття невідомих граней відомих художніх текстів

 • Модуль: “Аксіологічні конструкти Просвітництва й Романтизму: антагонізм суспільного й індивідуального”
 • Викладач: Олександра Ніколова, доктор філологічних наук, професор

Три найцікавіші аспекти модулю:

 • еволюція уявлень про громадянську свідомість, соціальну активність, гуманізм, суспільну користь, толерантність, гендерну рівність
 • новий погляд на європейську літературну класику – твори Корнеля, Гете, Гюго
 • художній образ як результат взаємовпливу політики й культури

Три причини обрати наш курс:

 • інтерактивна форма навчання дозволить у зручний і приємний спосіб познайомитися із найважливішими досягненнями європейської культури;
 • можливість вдосконалити навички командної роботи під час виконання групових проектів;
 • дебати, дискусії, самостійний аналіз текстів – найкращий тренажер для критичного мислення

 • Модуль: «Європейські цінності у добу індустріалізації»
 • Викладач: Олена Тупахіна, доктор філологічних наук, доцент

Три найцікавіші аспекти модулю:

 • багаті й бідні: «дві держави» чи одна сім’я?
 • «небезпечна наука»: образ вченого у літературі ХІХ століття
 • «жіноче питання»: від «янгола у домі» до «нової жінки»

Три причини обрати наш курс:

 • найкращий спосіб пізнати власну культуру – через зіставлення з іншою;
 • унікальна можливість дізнатися, про що насправді розповідають сучасні серіали, фільми, пісні та книжки;
 • новий формат навчання – необмежена творчість!

 • Модуль: «ХХ століття: переоцінка цінностей»
 • Викладач: Олена Тупахіна, доктор філологічних наук, доцент

Три найцікавіші аспекти модулю:

 • «бунтівна людина» перед викликами ХХ століття
 • «назад до природи»: екологічний аспект літературного процесу
 • конструювання ідентичності в умовах глобального мультикультурного світу

Три причини обрати наш курс:

 • поєднання цікавого й корисного на шляху до самопізнання;
 • шанс стати справжнім культуртрегером;
 • слушна нагода нарешті відкрити книжки, які давно збиралися прочитати!