Міжнародна науково-методична конференція «Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції»: підсумки та нові горизонти

29-30 травня 2020 року у Сумському державному університеті відбувалась Міжнародна науково-методична конференція «Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції». Захід було організовано у рамках реалізації освітнього проєкту «600115-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE Впровадження в Україні цінностей Європейського Союзу», що співфінансується Виконавчим агентством ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та культури в рамках напряму Модуль Жана Моне програми Erasmus+. Співорганізаторами заходу виступили освітній проєкт «Європейські цінності у художніх текстах» та Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції.

До роботи конференції долучились представники Університету Фоджи (Італія), ISG University (Португалія), Ягелонського університету (Польща), Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Національного авіаційного університету, Національної академії державного управління при Президентові України, Харківского національного університету будівництва та архітектури, Європейського університету та багатьох інших навчальних закладів. Доповіді учасників переважно стосувались аксіологічного виміру європейського освітнього простору, ролі освіти у формуванні ціннісних основ солідаризації розділених суспільств, цінностей ЄС в історичному,  правовому, політичному та педагогічному контекстах та порядку денного сталого розвитку в освіті. Також у рамках заходу відбувся воркшоп «Інноваційні методики розвитку компетентностей та ціннісних орієнтацій здобувачів середньої і вищої освіти», під час якого виконавиці проєкту «Впровадження в Україні цінностей Європейського Союзу» Владислава Завгородня та Анна Славко поділились своїм досвідом впровадження ціннісно-орієнтованого підходу в навчанні.

Захід, незважаючи на те, що був проведений дистанційно, став зручним майданчиком для спілкування представників різних навчальних закладів Європи. За результатами продуктивної дискусії та обміну досвідом видано збірник тез доповідей учасників, який можна завантажити за посиланням.

Презентації учасників:  Paula Peiró García 

Матеріали воркшопу – частина 1частина 2