EUVOLIA Talks of European Values for the New Ukrainian School

Round Table participants with EUVOLIA certificates

56 participants, among them over 40 secondary school teachers of Literature, World Culture, History and Law from all over Zaporizhzhya region, NGO representatives, as well as regional HEIs staff and students, attended First EUVOLIA Round Table at ZNU European Studies Hall to work out practical guidelines and recommendations for building up European identity in the New Ukrainian School by means of values-oriented approach to teaching Humanities.

To encompass the prospective challenging points of the discussion, the Round table moderators Olena Tupakhina and Stanislav Cherkasov introduced the participants to the results of the social survey held among ZNU students (over 300 in total) to check their European values awareness level. It turned out that, despite the declared

Дослідження засвідчило, що, попри декларовану обізнаність студентства у питанні європейських цінностей, значна частина опитаних має недостатньо чітке, а подекуди й хибне уявлення про її ключові складові. Доволі високий відсоток респондентів продемонстрував розбіжності між словом і дією у відповідях на “теоретичні” й “практичні” запитання: приміром, визнаючи на словах принцип верховенства права, такі студенти водночас визначали “зв’язки” й “статус” як більш функціональні інструменти для вирішення конкретних проблем. Тривожним симптомом постає і кількість (64%) невпевнених у тому, що Україна здатна засвоїти європейські цінності впродовж трьох поколінь. 12% майбутніх педагогів вважають, що ціннісна переорієнтація суспільства не можлива принципово.

Питання спільних цінностей як запоруки європейської єдності є гостроактуальним не лише для України із її системним конфліктом радянського й пострадянського поколінь, але й для Європейського Союзу, підкреслив у вступному слові один із спікерів заходу, завідувач кафедри романської філології Люблянського університету (Словенія) проф. Боштіан Марко Турк. В умовах міграційної кризи, Брекзиту та спалахів соціального невдоволення на кшталт повстання “жовтих жилетів” у Франції надзвичайно важливо дотримуватися фундаментальних принципів співіснування і взаємодії, що визначають цивілізаційний характер європейської спільноти: визнання ультимативної цінності людського життя, поваги до людської гідності, верховенства права, свободи, рівності тощо. Під час дискусії проф. Турк зробив особливий наголос на взаємовигідності євроінтеграційних процесів в Україні як для нашої країни, так і для країн Європи, і закликав учасників Круглого столу до активної роботи із молодим поколінням українців, чиєю історичною місією має стати забезпечення вступу України до ЄС.

У свою чергу, проректор з науково-педагогічної роботи ЗНУ, доктор історичних наук Юрій Каганов слушно наголосив на неможливості розбудови європейської ідентичності застарілими методами конструювання особистості, запозиченими з радянської школи. Представлені доповідачем архівні документи, агітаційні матеріали, свідчення сучасників наочно продемонстрували ключові вади й пастки традиційних підходів до “прищеплення” цінностей: державну монополію на визначення ідентичності, мертвий формалізм, культивацію практик “двоєдумства”, викоренення альтернативних точок зору, догматизм і фактичну заборону критичного мислення, що результувала у вихованні сервільної “посередньості”, пасивної маси, нездатної до розбудови функціонального громадянського суспільства.

На питання відповідає завідувачка кафедри слов’янської філології ЗНУ, доктор філологічних наук, професор Ірина Павленко

Про важливість демонстрації “європейських цінностей у дії” через емоційне прочитання художнього тексту говорили спікери другої секції Круглого столу – доктори філологічних наук, професори Ірина Павленко, Наталія Торкут та Олександра Ніколова. У напруженій, проте цікавій дискусії учасники заходу торкалися проблемних питань культурної інклюзії, ролі європейських цінностей як платформи міжкультурної комунікації, практичних прийомів аналізу художнього тексту як медіуму між “Я” та культурним “Іншим”.

Правнича секція круглого столу, дистанційну участь у якій взяли партнери EUVOLIA з Сумського державного університету, виконавці проекту Програми ім. Жана Моне “Впровадження європейських цінностей в Україні”, зосередилися на питаннях правового забезпечення ціннісної переорієнтації суспільства. У доповіді координатора модулю Жана Моне «Загальноєвропейська конвергенція правових, економічних та культурологічних основ попередження корупції» Олексія Макаренкова особливий наголос було зроблено на європейські цінності як функціональний інструмент у боротьбі з корупцією.

Захід завершився обговоренням і попереднім прийняттям колективної резолюції щодо концепції впровадження ціннісно-орієнтованого підходу до вивчення дисциплін гуманітарного циклу, текст якої найближчим часом з’явиться на нашому сайті.

На визнання вагомості власного внеску у забезпечення аксіологічних трансформацій в українському суспільстві усі учасники отримали сертифікати EUVOLIA.